Medlemsbetingelser

Medlemsbetingelser

I tilfælde af du bliver i tvivl om noget omkring dit medlemskab, kan du læse betingelserne her:

Personligt medlemskab: Et medlemskab hos Crossgym Randers er personligt og må derfor kun benyttes af den person, som medlemskabet er udstedt til.

Studerende: Personer med studiemedlemskab er forpligtet til at fremvise gyldig dokumentation på et hvilket som helst tidpunkt dette forlanges.

Firma: Personer med firmamedlemskab er forpligtet til at fremvise dokumentation for ansættelsen når dette forlanges.

Varighed: Ønskes medlemskabet afsluttet, er opsigelsen gældende fra udløb af løbende måned.

Betaling: Ved medlemskabets start, betales beløbet for det pågældende medlemskab.

Prisændringer: Prisændringer meddeles senest 60 dage før disse træder i kraft.

Umyndige medlemmer: Er en person under 18 år eller umyndig, kan medlemskab kun opnås, Hvis en værge underskriver en værgekontrakt for medlemmet.

Helbredstilstand og personskade: Al træning hos Crossgym Randers sker på eget ansvar. Dette gælder uanset om træningen foregår i Crossgym Randers´ lokaler eller i forbindelse med et arrangement udenfor centrets område. Alle førstegangstrænende bør konsultere en instruktør/trainer inden træningen påbegyndes. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos eller med Crossgym Randers. Crossgym Randers er heller ikke ansvarlig for personskader på et medlem som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.